UITGANGEN

Wat bieden wij?

“IO1”: CATALOGUS VAN GOEDE PRAKTIJKEN: “”EUROPESE INITIATIEVEN VOOR HET BEHOUD VAN CULTUREEL ERFGOED EN TRADITIES””.

Het doel is een didactische catalogus te ontwikkelen die sociale initiatieven verzamelt die hebben bijgedragen aan het behoud en de verspreiding van het cultureel erfgoed en de tradities van het plattelandsmilieu op Europees niveau, die als een spiegel zullen dienen voor de jongeren waarop de opleiding betrekking heeft.

Door het verzamelen van documenten en goede praktijken door elke partner in hun land zal een catalogus worden ontwikkeld die als basis zal dienen voor de ontwikkeling van de opleidingsmodules die later tijdens de uitvoering van het project zullen worden ontwikkeld.

Activiteit 1: Deskonderzoek naar succesvolle initiatieven in verband met het behoud van cultureel erfgoed en tradities in Europa.

Activiteit 2: Het opstellen van een rapport dat informatie verzamelt die gebruikt wordt bij de ontwikkeling van materialen””.”

“IO2”: OPLEIDINGSMODULE I_ACTIEVE DEELNAME AAN DE LOKALE CULTUUR

Op basis van de verzamelde initiatieven voor de ontwikkeling van IO1, zullen de trainingsmodules worden ontwikkeld en zullen ze dienen als ondersteuning voor de opvoeders bij het bevorderen van het jonge sociale bewustzijn op het platteland in hun respectieve opleidingscentra.

De trainingsmodule I heeft tot doel de actieve participatie van jongeren in hun omgeving en in het behoud van cultureel erfgoed en tradities aan te moedigen.

Door middel van deze module zullen jongeren belangrijke vaardigheden verwerven om actievere burgers in de samenleving te worden en meer betrokken te raken bij hun omgeving, de cultuur en de tradities van de plaats waar ze leven.

Activiteit 3: Uitwerking van oefeningen gebaseerd op het bevorderen van actieve participatie.

Activiteit 4: Opstellen van een ondersteuningsgids voor opleiders (opleidingsmodule I).

Activiteit 5: Testen van de ontwikkelde materialen

Activiteit 6: Vergelijking van de resultaten die in de proeffase in de verschillende landen zijn behaald.””.”

“IO3: OPLEIDINGSMODULE II_SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN CULTUREEL ERFGOED

Via deze module zullen jongeren ondernemersvaardigheden opleiden en ontwikkelen, met als doel dat zij mensen kunnen zijn met een groter sociaal initiatief, die in staat zijn om activiteiten en/of bedrijven te genereren die gerelateerd zijn aan cultureel erfgoed, en hun behoud.

Naast het verbeteren van de kwaliteit van de vaardigheden van jongeren, draagt het bij aan meer mogelijkheden voor initiatieven in landelijke gebieden die het cultureel erfgoed van kleine plattelandsgemeenten in stand houden.

Activiteit 7: Uitwerking van oefeningen gebaseerd op het bevorderen van actieve participatie.

Activiteit 8: Opstellen van een ondersteuningsgids voor opvoeders (opleidingsmodule II).

Activiteit 9: Testen van de ontwikkelde materialen

Activiteit 10: Vergelijking van de resultaten die in de proeffase in de verschillende landen zijn behaald.””.
Activiteit 10: Vergelijking van de resultaten die in de proeffase in de verschillende landen zijn verkregen.””.”

“EINDRESULTAAT: PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR JONGERENOPLEIDERS OP HET PLATTELAND

Als eindproduct krijgen we een PRACTICAL GUIDE FOR THE TRAINERS OF YOUNG PEOPLE IN THE RURAL ENVIRONMENT, waarin Europese initiatieven met betrekking tot het behoud van cultureel erfgoed worden beschreven, evenals motiverende instrumenten om de participatie en het sociaal ondernemerschap van jongeren in plattelandsgebieden te bevorderen.

Tot slot streven we naar een grotere bevordering van het cultureel erfgoed en de ontvolking van veel plattelandsgebieden in Europa.

Activiteit 11: Ontwikkeling en structurering van een definitieve gids ter ondersteuning van de leerkrachten die alle middelen die tijdens het project zijn ontwikkeld, bundelt.”